ดร.บัวกัน สำราญ

Dr.Buagun Samran

 

ตำแหน่ง :

อาจารย์

E-mail :

buagun@npu.ac.th

Education

Institution Major Degree Year
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,ไทย ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 2013
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,ไทย ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 2011
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,ไทย ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) 2009

Research Interests and Projects

Publication

Proceeding

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชม :นับจำนวน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม คน
Admin Login