อ.ปุณภวัฒน์ กาศรุณ

Mr.Bhunpawatana Kadroon

 

ตำแหน่ง :

อาจารย์

E-mail :

sornrams8@hotmail.com

Education

Institution Major Degree Year
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ,ไทย ฟิสิกส์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2011
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ,ไทย ฟิสิกส์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2007

Research Interests and Projects

Publication

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน