ดร.วรรณดาเรศ โภคาพานิช

Dr.Wandared Pokapanich

 

ตำแหน่ง :

อาจารย์

E-mail :

wandared.pokapanich@npu.ac.th

Education

Institution Major Degree Year
Uppsala University ,Sweden Physics Ph.D. 2011
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ไทย ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2002
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย ฟิสิกส์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 1997

Research Interests and Projects

Publication

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน