ดร.สรพงศ์ อินธิแสง

Dr.Sorapong Inthisang

 

ตำแหน่ง :

อาจารย์

E-mail :

sorapong.inthisang@npu.ac.th

Education

Institution Major Degree Year
Tokyo Institute of Technology ,Japan Department of Physical Electronics D. Eng. 2011
Tokyo Institute of Technolog ,Japan Department of Physical Electronics M. Eng. 2008
Mahasarakham University ,Thailand B. Science (Applied Physics Electronics) Faculty of Science 2002

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน