ดร.จิราพร พันธุ์วรรณ

Dr.Jiraphorn Somsuwan

 

ตำแหน่ง :

อาจารย์

E-mail :

Jiraphorn29@npu.ac.th

Education

Institution Major Degree Year
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย คณิตศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2016
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2013
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) 2011

Research Interests and Projects

Publication

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน