ดร.วุฒิชัย กันนุฬา

Dr.Wuttichai Gunnula

 

ตำแหน่ง :

อาจารย์

E-mail :

Gunnula.w@npu.ac.th

Education

Institution Major Degree Year
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย ชีววิทยา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2012
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย ชีววิทยา บัณฑิต วิชาชีพครู 2006
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย ชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) 2004

Research Interests and Projects

Publication

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน