ดร.ธัญญ์วาริน ชูวัฒน์วรกูล

 

ตำแหน่ง :

อาจารย์

E-mail :

thanwarin@npu.ac.th

Education

Institution Major Degree Year
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,ไทย เคมี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2017
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ,ไทย ปิโตรเคมีและเคมี ของไฮโดรคาร์บอน วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2005
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,ไทย เคมี (เกียรตินิยม อันดับ ๒) วิทยาศาสตรบัณฑิต 2000

Research Interests and Projects

Publication

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน