ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรดี พันธ์กว้าง

Asst. Prof. Dr.Auradee Punkvang

 

ตำแหน่ง :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

E-mail :

auradee.punkvang@npu.ac.th

Education

Institution Major Degree Year
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,ไทย เคมี วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2011
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,ไทย เคมี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2007
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,ไทย เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต 2003

Research Interests and Projects

Publication

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน