ดร.เสาวนาภรณ์ ตั้งสุขวรคุณ

Dr.Saowanaporn Choksakulporn

 

ตำแหน่ง :

อาจารย์

E-mail :

saowanaporn.choksakulporn@npu.ac.th

Education

Institution Major Degree Year
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย เคมี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2006
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 2003

Research Interests and Projects

Publication

Proceeding

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชม :นับจำนวน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม คน
Admin Login