ดร.เสาวนาภรณ์ ตั้งสุขวรคุณ

Dr.Saowanaporn Tangsukworakhun

 

ตำแหน่ง :

อาจารย์

E-mail :

saowanaporn.tang@npu.ac.th

Education

Institution Major Degree Year
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย เคมี วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2014
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ไทย เคมี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2006
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 2003

Research Interests and Projects

Publication

Proceeding

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน