ดร.อัจฉรา คำหล้า

Dr.Adchara Kumla

 

ตำแหน่ง :

อาจารย์

E-mail :

Adchara_k@npu.ac.th

Education

Institution Major Degree Year
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย คณิตศาสตร์ประยุกต์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2017
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2011
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2007

Research Interests and Projects

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน