ดร.พัชชลัยย์ อนุไชยวงค์

Dr.Patchalai Anuchaivong

 

ตำแหน่ง :

อาจารย์

E-mail :

Patchalai.anu@npu.ac.th

Education

Institution Major Degree Year
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ,ไทย คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2016
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ,ไทย คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2014
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ,ไทย คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 2012

Research Interests and Projects

Publication

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน