ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชนันท์ ปลายเนตร

Mrs.Natchanun Prainetr

 

ตำแหน่ง :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Education

Institution Major Degree Year
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ,ไทย ฟิสิกส์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2020
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ,ไทย วิทยาศาสตรการศึกษา (ฟิสิกส์) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2008
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,ไทย วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา การศึกษาปัณฑิต 1998

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน