โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้วยสะเต็มศึกษา


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

กิจกรรมทั้งหมด


ตารางกิจกรรม


ตารางกิจกรรม
กิจกรรม ระดับ วันที่จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 จำนวนรับสมัคร ครั้งที่ 1 วันที่จัดกิจกรรมครั้งที่ 2 จำนวนรับสมัคร ครั้งที่ 2
น้ำจ๋า อย่าเสีย ประถม 22 ธ.ค. 2561 40 23 ธ.ค. 2561 40
Robot Racing ม.ต้น 14 - 15 ม.ค. 2562 40 16 - 17 ม.ค. 2562 40
สบู่น้อยร้อยล้าน ม.ต้น 26 ม.ค. 2562 40 ออกพื้นที่ สัญจร 40
Biogas - Man ม.ปลาย 19 ม.ค. 2562 40 20 ม.ค. 2562 40
Fun Mushroom Box ม.ปลาย 26 ม.ค. 2562 40 27 ม.ค. 2562 40
ชุบชีวิตต้นข้าว ม.ปลาย 30 ม.ค. 2562 40 31 ม.ค. 2562 40
ปลาจ๋า ฉันตามหาชื่อเธอ ม.ปลาย 19 ม.ค. 2562 40 20 ม.ค. 2562 40
ผิวสวยด้วยสมุนไพร ม.ปลาย 22 พ.ค. 2562 40 23 พ.ค. 2562 40
ภารกิจพิชิตน้ำเสีย ม.ปลาย 22 พ.ค. 2562 40 23 พ.ค. 2562 40
ยอดนักสืบดิน ม.ปลาย ออกพื้นที่ สัญจร 40 ออกพื้นที่ สัญจร 40
ยอดพลังโซล่าร์เซลล์ ม.ปลาย 8 มิ.ย. 2562 40 ออกพื้นที่ สัญจร 40
โรบอทน้อยลงเนิน ม.ปลาย 8 มิ.ย. 2562 40 ออกพื้นที่ สัญจร 40
วัสดุฉลาด ม.ปลาย 8 ธ.ค. 2561 40 (จำนวนเต็มแล้ว) 9 ธ.ค. 2561 40
สร้างบ้านต้านโลกร้อน ม.ปลาย 26 ม.ค. 2562 40 ออกพื้นที่ สัญจร 40
สืบจากเห็ด ม.ปลาย 22 พ.ค. 2562 40 23 พ.ค. 2562 40

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**

รับสมัครวันที่ 26 พ.ย. 61
จนถึง 22 พ.ค. 62


ขั้นตอนการสมัคร

1. สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร ตามลิ้งด้านล่างนี้

2. ส่งใบสมัคร ที่ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้บริหารสถานศึกษา โดยสแกนใบสมัคร ส่งทาง email: STEM.Education.npu@gmail.com

3. ส่งใบสมัคร ที่ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้บริหารสถานศึกษา โดยสแกนใบสมัคร ส่งทาง Facebook: STEM Education คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข้อกำหนด

1. แต่ละโรงเรียนเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่เกิน 3 กิจกรรม (โปรดพิจารณาช่วงเวลาการจัดกิจกรรมโดยละเอียด)

2. แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่เกิน 20 คน ต่อ 1 กิจกรรม

3. การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม กำหนดจากลำดับก่อน-หลัง ในการสมัครทุกช่องทาง โดยนับจากวัน-เวลา ที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับใบสมัคร (ตาม email หรือทาง inbox ทาง facebook)

4. หากกิจกรรมที่ท่านสมัครไว้เต็มแล้ว คณะวิทยาศาสตร์จะแจ้งสถานศึกษาให้ทราบ

หมายเหตุ : ทางโรงเรียนยินดีเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมกิจกรรมของนักเรียนทั้งหมด

น้ำจ๋า อย่าเสีย


รายละเอียดกิจกรรม

สนุกไปกับการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำจากธรรมชาติ ทั้งทางกายภาพเเละทางเคมี รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ

ปิด

Robot Racing


รายละเอียดกิจกรรม

ศึกษาส่วนประกอบของหุ่นยนต์ ฝึกเขียนโปรแกรมสั่งงาน ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ในแบบฉบับของตนเอง เพื่อร่วมแข่งขันสู่การเป็นเจ้าแห่งความเร็ว

ปิด

สบู่น้อยร้อยล้าน


รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมสร้างนักธุรกิจตัวน้อยจากสบู่สมุนไพรภายใต้แบรนด์ของตนเอง เพื่อก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจตัวน้อยร้อยล้าน

ปิด

Biogas - man


รายละเอียดกิจกรรม

ค้นหาความหมายและประโยชน์ของเเก๊สชีวภาพ และเรียนรู้วิธีการผลิตแก๊สชีวภาพจากวัสดุจากธรรมชาติ

ปิด

Fun Mushroom Box


รายละเอียดกิจกรรม

เพลิดเพลินไปกับเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตของเห็ด และสนุกสนานไปกับการออกแบบและคัดเลือกวัสดุเพื่อใช้เพาะเห็ด ฝึกติดตามการเจริญเติบโตของเห็ด รวมทั้งการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์เพื่อบรรจุก้อนเห็ดสุดเก๋

ปิด

ชุบชวิตต้นข้าว


รายละเอียดกิจกรรม

เพลิดเพลินไปกับการค้นหาวิธีการฟื้นฟูต้นกล้าข้าวที่กำลังตาย เนื่องจากได้รับสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น ความแห้งแล้ง ความเค็ม ให้กลับมาเจริญเติบโตได้อย่างปกติ

ปิด

ปลาจ๋า ฉันตามหาชื่อเธอ


รายละเอียดกิจกรรม

เรียนรู้เกี่ยวกับความหลากชนิดของปลา การจำแนกชนิด การสร้างระบบการจำแนกประเภท และการฝึกสร้างเครื่องมือสำหรับการระบุชนิดของปลา

ปิด

ผิวสวยด้วยสมุนไพร


รายละเอียดกิจกรรม

ค้นหาคุณค่าสมุนไพรไปกับหมอยาพื้นบ้าน ทดลองสนุกๆกับการทำครีมในแบบฉบับของตัวเอง เพื่อผิวกระจ่างใสและเต่งตึง

ปิด

ภารกิจพิชิตน้ำเสีย


รายละเอียดกิจกรรม

ทดลองและเรียนรู้เกี่ยวกับ การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีที่หลากหลาย ใส่ความคิดสร้างสรรค์ในการกำจัดน้ำเสีย ซึ่งทำให้เราได้รู้ว่า น้ำเสีย…พิชิตได้

ปิด

ยอดนักสืบดิน


รายละเอียดกิจกรรม

ร่วมสำรวจ ตรวจสอบ และฝึกลงมือวิเคราะห์คุณภาพดิน และท้าทายไอเดียการแก้ปัญหาปัญหาดินที่เพาะปลูกพืชแล้วได้ผลผลิตต่ำด้วยการออกแบบและลงมือปฏิบัติจริง

ปิด

ยอดพลังโซล่าร์เซลล์


รายละเอียดกิจกรรม

ทำความเข้าใจกับเรื่องราวของโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฝึกฝนการต่อแผงโซลาร์เซลล์ในแบบต่างๆ และสนุกกับเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ปิด

โรบอทน้อยลงเนิน


รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมท้าทาย ด้วยงบที่จำกัดและเวลาที่เร่งเร้า จะทำอย่างไรดีถึงจะนำหลักเศรษฐศาสตร์ผสมผสานกับทฤษฎีฟิสิกส์อย่างลงตัว เพื่อช่วยเจ้าโรบอทน้อยแสนซนให้ลงจากเนินเข้าได้อย่างปลอดภัย

ปิด

วัสดุฉลาด


รายละเอียดกิจกรรม

รู้จักกับวัสดุฉลาดที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามสิ่งแวดล้อม แล้วประยุกต์นำมาใช้สร้างสรรค์ออกแบบ..เซ็นเซอร์ในแบบฉบับของตัวเอง

ปิด

สร้างบ้านต้านโลกร้อน


รายละเอียดกิจกรรม

สนุกไปกับการพิสูจน์ผลกระทบของก๊าซเรือนกระจก และฝึกออกแบบพร้อมลงมือสร้างบ้านต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ปิด

สืบจากเห็ด


รายละเอียดกิจกรรม

เรียนรู้เกี่ยวสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ค้นหาสิ่งอัศจรรย์ทีซ่อนเร้นในอาณาจักรหนึ่งของสิ่งมีชีวิต kingdom of Fungi

ปิด